Cenovnik dostave

Dostavu cvetnih aranžmana vršimo isključivo na teritoriji grada Subotice, kao i u okolnim naseljima. Cena dostave zavisi od udaljenosti naselja. Pronađi naselje u tabeli gde želiš da pošalješ cvetni aranžman i saznaj cenu dostave. Poručivanje aranžmana se vrši 24h ranije sa jasno definisanim datumom i vremenom. Ukoliko poručiš više aranžmana ili poklona na istu adresu, naplaćujemo samo jednu dostavu.

Naselja i njihovi cenovnici

MESTO

POŠT. BROJ

CENA DOSTAVE

Subotica

24000

500 RSD

Bačka Topola

24300

3.000 RSD

Bački Vinogradi

24415

1.500 RSD

Bajmok

24210

2.500 RSD

Bikovo

24206

1.000 RSD

Čantavir

24220

2.000 RSD

Đurđin

24213

2.000 RSD

Gornji Tavankut

24214

1.800 RSD

Tavankut

24214

1.500 RSD

Hajdukovo

24414

1.500 RSD

Horgoš

24410

2.500 RSD

Kanjiža

24420

3.000 RSD

Kelebija

24104

1.000 RSD

Ljutovo

24215

1.500 RSD

Mala Bosna

24217

1.000 RSD

Mali Beograd

24309

2.500 RSD

Mali Iđoš

24321

3.800 RSD

Mišićevo

24211

1.500 RSD

Novi Žednik

24223

2.000 RSD

Orom

24207

2.000 RSD

Pačir

24342

2.500 RSD

Palić

24413

1.000 RSD

Senta

24400

3.800 RSD

Stari Žednik

24224

1.800 RSD

Šupljak

24418

1.000 RSD

Tornjoš

24352

2.800 RSD

Poručivanje

U našem eShop-u možeš da izabereš bilo koji cvetni aranžman i da ga poručiš, a on ti stiže na adresu koju odabereš. Poručivanje se vrši 24h ranije, a dostavljamo samo u toku radnog vremena. Potrebno je da jasno preciziraš datum i vreme kada želiš da dostavimo aranžman.