Cenovnik dostave

Dostavu cvetnih aranžmana vršimo isključivo na teritoriji grada Subotice, kao i u okolnim naseljima. Cena dostave zavisi od udaljenosti naselja. Pronađi naselje u tabeli gde želiš da pošalješ cvetni aranžman i saznaj cenu dostave. Poručivanje aranžmana se vrši 24h ranije sa jasno definisanim datumom i vremenom. Ukoliko poručiš više aranžmana ili poklona na istu adresu, naplaćujemo samo jednu dostavu.

Naselja i njihovi cenovnici

MESTO

POŠT. BROJ

CENA DOSTAVE

Subotica

24000

400 RSD

Bačka Topola

24300

2.500 RSD

Bački Vinogradi

24415

1.300 RSD

Bajmok

24210

1.900 RSD

Bikovo

24206

1000 RSD

Čantavir

24220

1.600 RSD

Đurđin

24213

1.700 RSD

Gornji Tavankut

24214

1.500 RSD

Tavankut

24214

1.300 RSD

Hajdukovo

24414

1.000 RSD

Horgoš

24410

1.800 RSD

Kanjiža

24420

2.700 RSD

Kelebija

24104

800 RSD

Ljutovo

24215

1000 RSD

Mala Bosna

24217

900 RSD

Mali Beograd

24309

1.800 RSD

Mali Iđoš

24321

3.400 RSD

Mišićevo

24211

1.400 RSD

Novi Žednik

24223

1.500 RSD

Orom

24207

1.500 RSD

Pačir

24342

2.000 RSD

Palić

24413

800 RSD

Senta

24400

3.500 RSD

Stari Žednik

24224

1.400 RSD

Šupljak

24418

900 RSD

Tornjoš

24352

2.400 RSD

Poručivanje

U našem eShop-u možeš da izabereš bilo koji cvetni aranžman i da ga poručiš, a on ti stiže na adresu koju odabereš. Poručivanje se vrši 24h ranije, a dostavljamo samo u toku radnog vremena. Potrebno je da jasno preciziraš datum i vreme kada želiš da dostavimo aranžman.